Mehmet ATLI

Genel Sekreter
Dahili: 0 368 – 271 57 57 / 1200
e-posta: matli[@]sinop.edu.tr

Deniz GÖLETLİOĞLU

Sekreter
Dahili: 0 368 – 271 57 57 / 1201
e-posta: dgoletlioglu[@]sinop.edu.tr

Ali ALTUNGEYİK

Genel Sekreter Yardımcısı
Dahili: 0 368 – 271 57 57 / 1220
e-posta: a.altungeyik[@]sinop.edu.tr

Belgin BOZKURT

Sekreter
Dahili: 0 368 – 271 57 57 / 1221
e-posta: bbozkurt[@]sinop.edu.tr

Arzu YAVUZ

Şef
Dahili: 0 368 – 271 57 57 / 1209
e-posta: ayavuz[@]sinop.edu.tr

Görkem TOKSOYLU

Şef
Dahili: 0 368 – 271 57 57 / 1206
e-posta: gtoksoylu [@]sinop.edu.tr

Mehmet ÇAY

Bilgisayar İşletmeni
Dahili: 0 368 – 271 57 57 / 1207
e-posta: mcay[@]sinop.edu.tr

Murat KABAL

Hizmetli/Evrak Dağıtım Görevlisi (Birim Dışı)
Dahili: 0 368 – 271 57 57 / 1204
e-posta: mkabal[@]sinop.edu.tr

Sibel TAŞKIN

Hizmetli/Evrak Dağıtım Görevlisi (Birim İçi)
Dahili: 0 368 – 271 57 57 / 1204
e-posta: staskin[@]sinop.edu.tr